Sekretariát

Katarína Krajčovičová

katarinak @ juls.savba.sk

Telefón: +421 2 5443 1761, +421 2 5443 1762

Fax: +421 2 5443 1756

E-mail: info @ juls.savba.sk

(Poznámka: Adresa info @ juls.savba.sk nie je určená na vybavovanie otázok týkajúcich sa používania slovenského jazyka)

Adresa:

  • Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV
  • Panská 26
  • 811 01 Bratislava 1

Ekonomický úsek

Ing. Beata Škorvagová

beatas @ juls.savba.sk