Vitajte na stránkach Slovenskej terminologickej databázy Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV

Slovenská terminologická databáza predstavuje užitočný referenčný nástroj obsahujúci slovenské termíny a relevantné terminologické informácie z viacerých disciplín a zároveň prostriedok na ustaľovanie a zjednocovanie terminologických sústav na základe spolupráce odborníkov a lingvistov.

Zoznam terminologických súborov.

Viac o projekte Slovenskej terminologickej databázy

Viac o terminológii a terminologických otázkach

Najčastejšie otázky

Odkazy na terminologické databázy a slovníky

Posledné zmeny

Kontakt

České termíny (experimentálne)

Hľadanie konkrétneho termínu:

Fulltextové vyhľadávanie termínu v terminologických záznamoch:

Výhody Slovenskej terminologickej databázy

Multiodborová terminologická databáza zameraná na výklad pojmov/termínov v konkrétnom jazyku - slovenčine, ktorá je bezplatne prístupná širokej verejnosti prostredníctvom internetu, umožňuje:

Prečo sa oplatí používať Slovenskú terminologickú databázu

std: Hlavná_stránka (poslednú editáciu z 2012-12-09 21:12:29 uskutočnil garabik)